Workman
workman - oppbygging, utleie

Tjenester

Entreprenør

Entreprenør

Workman er en byggentreprenør med bred erfaring innen byggeteknikk og prosjektgjennomføring i henhold til NS 8405 og NS 8407. Vi vil være din samarbeidspartner fra start til slutt for å oppnå dine mål. Vår planlegging av prosjekter inkluderer budsjettering, tidsplanlegging og ressursbruk. Prosjektledelse er en viktig del av våre tjenester, der vi overvåker fremdriften for å sikre at ditt prosjekt blir ferdigstilt innen tidsfrist og budsjett. Alle byggearbeider vil bli utført med høy kvalitet og sikkerhet, og vi sørger for at prosjektet ditt blir ferdigstilt i henhold til gjeldende forskrifter.

Serviceoppdrag

Serviceoppdrag

Vi har dedikerte håndverkere som tar for seg mindre oppdrag og vedlikeholdsarbeid på kort varsel. Enten det gjelder utskiftning av vinduer eller om du har planer om å bygge en terrasse, er vi her får for å bistå deg.

Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er ofte den mest bærekraftige måten å sikre bygg for fremtiden. Rehabilitering av bygg er en prosess som innebærer å gjenopprette eller forbedre en eksisterende bygning. Dette kan være nødvendig av ulike årsaker, som aldring av bygningen, endringer i funksjonalitet eller behovet for å oppgradere bygningens tekniske systemer. En vellykket rehabilitering krever grundig planlegging og evaluering av bygningens tilstand og behov. Før arbeidet starter, bør en omfattende inspeksjon av bygningen utføres for å identifisere eventuelle skader eller mangler. Basert på resultatene fra inspeksjonen, kan det være nødvendig å gjennomføre reparasjoner, bytte ut skadede materialer eller oppgradere tekniske systemer som VVS, elektro eller ventilasjon. Rehabilitering av bygg kan også inkludere estetiske oppgraderinger som å pusse opp interiøret eller utvendig fasade, installere nye vinduer eller dører eller endre bygningens oppsett for å bedre passe til nye funksjoner eller behov. En annen viktig faktor i rehabiliteringsprosessen er å sørge for at bygningen møter gjeldende byggforskrifter og standarder, inkludert sikkerhets- og miljøreguleringer. I tillegg til å forbedre bygningens funksjonalitet og estetikk, kan rehabilitering også føre til økt energieffektivitet og redusere driftskostnadene på sikt. Dette kan oppnås ved å endre på isolasjon, oppgradere vinduer eller skifte ut gamle tekniske systemer med mer energieffektive alternativer. Rehabilitering av bygg kan være en kompleks og omfattende prosess, men med riktig planlegging og utførelse kan det resultere i en bygning som er trygg, funksjonell, estetisk tiltalende og energieffektiv.

Bygginnredning

Bygginnredning

Vi leverer og monterer systeminnredning for næringsnbygg. Bygginnredning er en viktig faktor for å skape et funksjonelt, estetisk tiltalende og sikkert arbeidsmiljø som møter behovene til virksomheten og dens besøkende. Skillevegger, systemhimlinger og kontorfronter er eksempler på hva vi kan levere.

Miljøsanering

Miljøsanering

Miljøsanering handler om å fjerne farlige stoffer og materialer fra et bygg, slik at de ikke forårsaker skade på mennesker eller miljøet. Dette kan omfatte fjerning av asbest, PCB, kvikksølv, bly og andre farlige stoffer som er vanlige i eldre bygg. Det er viktig å være klar over at miljøsanering av bygg kan utgjøre en risiko for helse og miljø hvis de ikke utføres på riktig måte. Derfor er det viktig å velge en pålitelig entreprenør som har erfaring med å håndtere disse oppgavene. Entreprenøren må følge strenge retningslinjer og regelverk for å sikre at arbeidet utføres på en sikker og miljøvennlig måte.

workman as
workman as

Åpningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 15.30

Lørdag - søndag: stengt

gaselle-bedrift
sg
nho
startbank

Inngang 3 Hasleveien 28
0571 Oslo

Org. nr: 997 306 503

© WORKMAN AS | 2024