Workman
workman - oppbygging, utleie

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Denne loven gjelder for større virksomheter og har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Workman AS er omfattet av åpenhetsloven og forpliktet til å overholde lovens forpliktelser. Workman har siden etableringen i 2011 vært opptatt av å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Workman AS arbeider også for at våre leverandører skal ivareta disse rettighetene.

Bedrifter som omfattes av åpenhetsloven, er pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjede. Resultatet av aktsomhetsvurderingene skal sammenfattes og publiseres i en offentlig tilgjengelig rapport på selskapets nettside.

Redegjørelse fra Workman AS for 2023 er tilgjengelig som PDF.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å kreve informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Krav om informasjon må fremsettes skriftlig. Workman AS kan avslå informasjonskrav i følgende tilfeller:
1. Kravet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder.
2. Kravet er åpenbart urimelig.
3. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold.
4. Den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til de opplysningene angår.

Informasjonsforespørsler til Workman kan sendes per e-post til post@wman.no.

Dersom man mener at Workman AS ikke oppfyller dets informasjonsplikter etter åpenhetsloven, kan man sende inn klage på brudd på åpenhetsloven.

Vi håper derimot du først klager direkte til Workman AS på e-post til post@wman.no slik at ev. feil eller uklarheter kan avklares raskest mulig.

workman as
workman as

Åpningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 15.30

Lørdag - søndag: stengt

gaselle-bedrift
sg
nho
startbank

Inngang 3 Hasleveien 28
0571 Oslo

Org. nr: 997 306 503

© WORKMAN AS | 2024