Workman
workman - oppbygging, utleie

Om oss

Workman AS er en byggentreprenør basert i Oslo med bred kompetanse innen byggeteknikk og prosjektgjennomføring. Vi påtar oss oppdrag innen nybygg, rehabilitering, service og bygginnredning.

Workman AS ble etablert i 2011 som et entreprenørselskap innen bygg- og anleggsbransjen. Siden den gang har vi utviklet oss til å bli en solid aktør som profesjonell byggentreprenør med over 90 ansatte. Våre virksomhetsområder omfatter nybygg, rehabilitering, service og bygginnredning.

Vi søker alltid å utfordre mulighetene og legger stor vekt på kompetanse og kvalitet, samtidig som vi alltid imøtekommer våre kunders behov. Våre oppdrag gjennomføres etter gjeldende forskrifter og ferdigstilles til avtalte tider.

workman as
HMS (helse, miljø og sikkerhet) er svært viktig for oss, og vi legger stor vekt på å sikre en trygg og sikker arbeidsplass for alle medarbeidere slik at de kan komme trygt hjem fra jobb hver dag. Gjennom kontinuerlig forbedring og opplæring har vi som mål å oppnå null skader og ulykker.

Workman AS omfattes av åpenhetsloven som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Nærmere informasjon om redegjørelser fra Workman AS og annen informasjon om åpenhetsloven finner du her.

Vi har implementert systemer, rutiner og prosedyrer som hjelper oss med å tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv produksjon. Dette, kombinert med sunne holdninger og sterke verdier, gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet.

Ved utgangen av 2023 ble det besluttet at Workman vil flytte til Construction City etter at forretningsbygningen er ferdigstilt i 2025. Øyeblikket når alle topprepresentanter innen byggebransjen i Norge samles på ett sted for å utveksle erfaringer og forme vår felles fremtid, er en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Men vi gikk enda lenger og ble medlemmer i CCC - Construction City Cluster, for å være en del av de beste, lære av de beste og selvfølgelig bidra med vår kompetanse og erfaring til utviklingen av byggebransjen.

gaselle-bedrift
sg
nho
startbank

SPONSOR

Workman AS skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Gjennom vårt sponsorfond ønsker vi å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Oslo.


Sponsorfondet skal hvert år dele ut til sammen 100 000 kr og opptil 15 000 per aktivitet.


En kortfattet søknad med beskrivelse og hvorfor dere mener vi skal gi støtte til deres aktivitet sendes til post@wman.no.

workman as
workman as

Åpningstider

Mandag - fredag: 07.00 - 15.30

Lørdag - søndag: stengt

gaselle-bedrift
sg
nho
startbank

Inngang 3 Hasleveien 28
0571 Oslo

Org. nr: 997 306 503

© WORKMAN AS | 2024