Sponsor

Workman AS skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Gjennom vårt sponsorfond ønsker vi å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Oslo.

Sponsorfondet skal hvert år dele ut til sammen 100 000 kr og opptil 15 000 per aktivitet.

En kortfattet søknad med beskrivelse og hvorfor dere mener vi skal gi støtte til deres aktivitet sendes til post@wman.no.

Sponsor

Workman AS skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Gjennom vårt sponsorfond ønsker vi å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge i Oslo.

Sponsorfondet skal hvert år dele ut til sammen 100 000 kr og opptil 15 000 per aktivitet.

En kortfattet søknad med beskrivelse og hvorfor dere mener vi skal gi støtte til deres aktivitet sendes til post@wman.no.