OM OSS

WORKMAN AS

WorkMan leverer kostnadseffektive tjenester innen bygg –og anlegg. Virksomheten er delt opp i 3 områder (miljøsanering, tømrer –og snekkeroppdrag, utleie).

Bakgrunnen for etableringen av WorkMan, som da het K-Byggservice AS, var ønske om å skape en bedre arbeidsplass med bedre vilkår for arbeidstakere i bygg -og anleggsbransjen.

I vår bedrift skal vi sammen skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal forhindre skader på ytre miljø så langt det er praktisk mulig. Vi skal bruke internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet. Gjennom en bevisst satsing skal antall arbeidsulykker, uhell og helseskader minimaliseres. Dette skal vi oppnå ved å styrke kompetansen i alle ledd ved å tilby opplæring, utveksle erfaringer, samt orientere om de andres oppgaver og ansvar. Vi skal sørge for oppfølging av vernetiltak og iverksette de nødvendige korrigerende tiltak, samt knytte oss til de eksterne hjelpemidler som kan bidra til å forebygge ulykker og skader, og øke trivsel blant våre ansatte. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Per i dag tilbyr vi bemanning til bygg -og anleggsbransjen og logistikkbransjen. Kundemassen vår består av både små og store foretak som primært representerer bygg -og anleggsbransjen.

Selskapet har veletablert samarbeid med bemanningsbyråer i Litauen og Latvia. Dette gir oss mulighet til å dekke operativt nesten alle forespørsler om arbeidskraft fra våre kunder.

Workman AS – en tryggere byggebransje gjennom kontinuerlig opplæring og oppfølging.

Våre verdier:

Lagånd – bra lagånd er en forutsetning for å lykkes. Vi verdsetter ulikheter og bruker de som en ressurs på arbeidsplassen.

Etikk – alle anbefalinger vi gir vil være basert på åpenhet og ærlighet. Vi skal være resultatorienterte i stedet for å være profittorienterte. Vi er ærlige og gir ikke løfter som vi ikke kan oppfylle.

Profesjonalitet – det er viktig å være profesjonell for å oppnå en suksess. Å være profesjonell betyr å være kompetent, handle med integritet og ansvarlighet. Måten vi handler på preger vårt profesjonelt rykte.

Forpliktelse – vi forplikter oss til å skape de beste arbeidsvilkårene for våre ansatte samt yte den ypperste servicen til våre kunder. Vi er fullt bevisste over at kun en slik tilnærming til arbeidet vil føre til både kundens og selskapets suksess. Vi satser på langsiktig kundeforhold, basert på integritet, etikk, profesjonalitet, ærlighet og engasjement.

Vi i WorkMan tror på at å bidra til og å ha en god dialog med lokalsamfunnet er ikke bare nøkkelen til å drive en suksessrik virksomhet, men først og fremst vårt ansvar. Fra og med 01.01.2017 har vi i WorkMan forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret ved å støtte idrettslag og barne -og ungdomsorganisasjoner med tilskudd.

Fremover så skal vi støtte fritidsklubber, idrettslag og andre organisasjoner som driver med ungdomsarbeid med opp til NOK 100000 hvert år.

Hvis du driver eller jobber i en slik organisasjon er du velkommen til å levere en prosjektsøknad med prosjektbeskrivelse og budsjettplan. Du kan søke om opptil NOK 15000 per prosjekt. Du kan søke flere ganger i løpet av et år.

Søknad sendes til fund@wman.no

WorkMan leverer kostnadseffektive tjenester innen bygg –og anlegg. Virksomheten er delt opp i 3 områder (miljøsanering, tømrer –og snekkeroppdrag, utleie).

Bakgrunnen for etableringen av WorkMan, som da het K-Byggservice AS, var ønske om å skape en bedre arbeidsplass med bedre vilkår for arbeidstakere i bygg -og anleggsbransjen.

I vår bedrift skal vi sammen skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal forhindre skader på ytre miljø så langt det er praktisk mulig. Vi skal bruke internkontroll av helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet. Gjennom en bevisst satsing skal antall arbeidsulykker, uhell og helseskader minimaliseres. Dette skal vi oppnå ved å styrke kompetansen i alle ledd ved å tilby opplæring, utveksle erfaringer, samt orientere om de andres oppgaver og ansvar. Vi skal sørge for oppfølging av vernetiltak og iverksette de nødvendige korrigerende tiltak, samt knytte oss til de eksterne hjelpemidler som kan bidra til å forebygge ulykker og skader, og øke trivsel blant våre ansatte. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Per i dag tilbyr vi bemanning til bygg -og anleggsbransjen og logistikkbransjen. Kundemassen vår består av både små og store foretak som primært representerer bygg -og anleggsbransjen.

Selskapet har veletablert samarbeid med bemanningsbyråer i Litauen og Latvia. Dette gir oss mulighet til å dekke operativt nesten alle forespørsler om arbeidskraft fra våre kunder.

Workman AS – en tryggere byggebransje gjennom kontinuerlig opplæring og oppfølging.

Våre verdier:

Lagånd – bra lagånd er en forutsetning for å lykkes. Vi verdsetter ulikheter og bruker de som en ressurs på arbeidsplassen.

Etikk – alle anbefalinger vi gir vil være basert på åpenhet og ærlighet. Vi skal være resultatorienterte i stedet for å være profittorienterte. Vi er ærlige og gir ikke løfter som vi ikke kan oppfylle.

Profesjonalitet – det er viktig å være profesjonell for å oppnå en suksess. Å være profesjonell betyr å være kompetent, handle med integritet og ansvarlighet. Måten vi handler på preger vårt profesjonelt rykte.

Forpliktelse – vi forplikter oss til å skape de beste arbeidsvilkårene for våre ansatte samt yte den ypperste servicen til våre kunder. Vi er fullt bevisste over at kun en slik tilnærming til arbeidet vil føre til både kundens og selskapets suksess. Vi satser på langsiktig kundeforhold, basert på integritet, etikk, profesjonalitet, ærlighet og engasjement.

Vi i WorkMan tror på at å bidra til og å ha en god dialog med lokalsamfunnet er ikke bare nøkkelen til å drive en suksessrik virksomhet, men først og fremst vårt ansvar. Fra og med 01.01.2017 har vi i WorkMan forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret ved å støtte idrettslag og barne -og ungdomsorganisasjoner med tilskudd.

Fremover så skal vi støtte fritidsklubber, idrettslag og andre organisasjoner som driver med ungdomsarbeid med opp til NOK 100000 hvert år.

Hvis du driver eller jobber i en slik organisasjon er du velkommen til å levere en prosjektsøknad med prosjektbeskrivelse og budsjettplan. Du kan søke om opptil NOK 15000 per prosjekt. Du kan søke flere ganger i løpet av et år.

Søknad sendes til fund@wman.no

VÅRE KUNDER
VÅRE KUNDER
VÅRE FAGOMRÅDER
VÅRE FAGOMRÅDER

HVA KAN VI TILBY DEG?

Se mer informasjon om hvordan vi kan jobbe sammen.

KUNDE
JOBBSØKER
ANSATT

VÅR ADMINISTRASJON

VÅR ADMINISTRASJON

Magomed Gakajev
Bemanning

992-99-245
magomed@wman.no

Magomed Gakajev
Bemanning

992-99-245
magomed@wman.no

Adam Mouslim K.
Org. utvikling

400-90-663
adam@wman.no

Adam Mouslim K.
Org. utvikling

400-90-663
adam@wman.no

Adrian Dudca
Ansvarlig for HMSK

451-41-345
adrian@wman.no

Adrian Dudca
Ansvarlig for HMSK

451-41-345
adrian@wman.no

Else Haugen
HR og Administrasjon

910-04-210
else@wman.no

Else Haugen
HR og Administrasjon

910-04-210
else@wman.no

Evgheni Stoianov
Ansvarlig for Drift og Service

TEL
evgheni@wman.no

Evgheni Stoianov
Drift og Service

TEL
evgheni@wman.no

ER DU KLAR FOR UTFORDRINGER?

SEND OSS DIN CV