Samfunnsansvar


For oss er det viktig med trygg og sikker arbeidsplass, og at alle medarbeidere kommer seg trygt hjem fra jobb. Gjennom kontinuerlig forbedring og opplæring har vi et mål om å oppnå null skader og ulykker.

Vi har iverksatt systemer, rutiner og prosedyrer som hjelper oss med å tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv produksjon. Dette i kombinasjon med sunne holdninger og sterke verdier gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet.
Samfunnsansvar

For oss er det viktig med trygg og sikker arbeidsplass, og at alle medarbeidere kommer seg trygt hjem fra jobb. Gjennom kontinuerlig forbedring og opplæring har vi et mål om å oppnå null skader og ulykker.
Vi har iverksatt systemer, rutiner og prosedyrer som hjelper oss med å tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv produksjon. Dette i kombinasjon med sunne holdninger og sterke verdier gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet.